Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΣΔΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


α) ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
·       ΤΙΤΛΟΣ:  «Ο Σωκράτης για τη φιλία», Ξενοφών, Απομνημονεύματα 2.4.1-7 (διασκευή)
·        ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Α΄ Γυμνασίου.  Ενοτ.  10
·       ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ:
Ø Γιατί ο καλός και πιστός φίλος είναι αναντικατάστατος κατά το Σωκράτη; Ποια επιχειρήματα προβάλλει για να ενισχύσει την άποψή του;
Ø Αφού μελετήσετε τον ορισμό της φιλίας σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Ρητορική Β΄, 1380 b 35-1381a 10), το κείμενο του Σωκράτη και το «Ποίημα στους φίλους » του Μπόρχες, να συμπληρώσετε τον εννοιολογικό χάρτη που σας δίνεται  με τα χαρακτηριστικά της φιλίας.
Ø Σε μία παράγραφο των 120-150 λέξεων  να αιτιολογήσετε την άποψη:  «ο ‘κολλητός’ κάνει καλό στην υγεία».
·       ΠΗΓΕΣ: Ψηφιακό σχολείο, Μπόρχες
·       ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ:  Πληροφορίες μέσα από τα δοθέντα κείμενα για  την πραγμάτευση του θέματος.
·       ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Σύμπνοια απόψεων και στα 3 κείμενα + προέκταση στην ζωή των μαθητών, αν έχουν φίλους με τα χαρακτηριστικά των κειμένων.
·        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου
Χ.Λ. Μπόρχες,  Ποιήματα, μεταφρ. Δ. Καλομοίρης, Ελληνικά Γράμματα, 1995.β)  ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

·        ΤΙΤΛΟΣ:  «Οι αριθμοί και το μαστίγιο». Διάλογος Ξέρξη-Δημάρατου, Ηροδότου Ιστορία,   VΙΙ 101-104
·        ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ:
1.     Nα συμπληρώσετε τα  κενά:
Μορφή του κειμένου: ........................................................................................................
Συνομιλητές: ........................................................................................................
Τόπος διεξαγωγής:......................................................................................

Χρόνος:............................................................................................

Επικοινωνιακό πλαίσιο: -----------------------------------------------------------

Θέμα του διαλόγου: ....................................................................................................................................
Άποψη Α΄Συνομιλητή:.................................................................................................................................
.....................................................................................
Άποψη Β′ Συνομιλητή:..................................
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................
2.     Αφού διαβάσετε τη ιστορία του Βούλη και του Σπερθία («Παράλληλο κείμενο»), να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά των δύο κόσμων, ελληνικού και περσικού, όπως προκύπτουν από τα κείμενο, και να τα συσχετίσετε με τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από το διάλογο Ξέρξη – Δημάρατου . Η απάντηση να δοθεί σε μία παράγραφο των 100 λέξεων.
Παράλληλο κείμενο
Σπερθίας και Βούλης
{Ο Ηρόδοτος αφηγείται πως, όταν ο Δαρείος είχε στείλει κήρυκες για να ζητήσουν «γη και ύδωρ» από τις ελληνικές πόλεις, οι μεν Αθηναίοι τους έριξαν σε βάραθρο, οι δε Σπαρτιάτες σε πηγάδι. Καθώς όμως οι Σπαρτιάτες έβλεπαν ότι οι θυσίες στους θεούς δεν έδιναν καλά προμηνύματα, αποφάσισαν, με συμβουλή των μάντεων, να στείλουν δύο νέους στα Σούσα, για να θανατωθούν εθελοντικά στη θέση των κηρύκων του Πέρση βασιλιά. Ο Σπερθίας και ο Βούλης, νέοι με χαρίσματα και από την πλουσιότερη τάξη, ζήτησαν να πάνε εκείνοι στον Ξέρξη. Όταν έφτασαν στη Μικρά Ασία, ο Υδάρνης, Πέρσης στρατιωτικός διοικητής της περιοχής, τους φιλοξένησε και, βλέποντας τα χαρίσματα και την αρετή τους, τους πρότεινε να υπηρετήσουν το βασιλιά, για να τους χαρίσει τη ζωή.}
Η απόκρισή τους ήταν η εξής: «Υδάρνη, η συμβουλή που μας απευθύνεις στηρίζεται σε μονόπλευρη εμπειρία· γιατί μας συμβουλεύεις για δύο πράγματα, που το ένα τους το δοκίμασες, το άλλο όμως όχι· δηλαδή γνωρίζεις πολύ καλά πώς ζουν οι δούλοι, όμως δε δοκίμασες ως σήμερα την ελευθερία, τι άραγε να 'ναι, γλυκό ή όχι. Γιατί, αν κάποτε τη δοκίμαζες, θα μας συμβούλευες ν' αγωνιζόμαστε γι' αυτήν όχι μονάχα με δόρατα, αλλά και με τσεκούρια». Αυτή την απάντηση έδωσαν στον Υδάρνη.
Κι από κει ανέβηκαν στα Σούσα· κι όταν παρουσιάστηκαν στο βασιλιά, πρώτα πρώτα, ενώ οι σωματοφύλακές του τους πρόσταζαν, ασκώντας βία, να πέσουν και να προσκυνήσουν το βασιλιά, δε δέχτηκαν με κανένα τρόπο να το κάνουν, όσο κι αν εκείνοι τους έσπρωχναν το κεφάλι προς τα κάτω· γιατί, επέμεναν, ούτε στο νόμο τους είναι γραμμένο να προσκυνούν άνθρωπο ούτε γι' αυτό ήρθαν· κι αφού με αγώνα απέφυγαν την προσκύνηση, κατόπι λένε τα εξής […].
{Μετά από σύντομη συνομιλία, ο Ξέρξης δείχνοντας μεγαλοψυχία τούς χάρισε τη ζωή.}. Ηρόδοτος VII 135-136
·        ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ : Κολλήστε ή ζωγραφίστε μια παράσταση, ένα σχήμα, μια εικόνα που σχετίζεται με το περιεχόμενο των κειμένων και συμπληρώστε τη σχετική λεζάντα
·        ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ξέρξης, Δημάρατος, δημοκρατία, δεσποτισμός.
·        ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Εικόνα αντίθεσης μεταξύ δημοκρατίας και δεσποτισμού που εμπνέει διαφορετική στάση ζωής μεταξύ Ανατολής και Δύσης………..

·        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ψηφιακό σχολείο…………..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου