Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΑΣ, 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΕΡΩΤΑΣ

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.     Να διαβάσετε από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄Λυκείου: Ρ. Φιλύρας « Madona Mia» σελ. 174 (Ψηφιακό Σχολείο) και από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄Λυκείου : Φ. Πετράρχης «Σονέτο» σελ. 365.

2.     Να σχολιάσετε τον τίτλο του ποιήματος του Φιλύρα. Ποιες προσδοκίες πιστεύετε ότι δημιουργεί στον αναγνώστη;

3.     Να εντοπίσετε στο ίδιο ποίημα τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής για να παραστήσει τη γυναικεία μορφή.

4.     Να τεκμηριώσετε μέσα από συγκεκριμένους στίχους την επίδραση της εμφάνισης της γυναίκας στο ποίημα του Φιλύρα.

5.     Να εντοπίσετε τους τρόπους με τους οποίους ο Πετράρχης εξυμνεί στο «Σονέτο» του την ομορφιά της Λάουρας σε όλη τη διαδρομή του ποιήματος. Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές  με τον τρόπο έκφρασης   του Φιλύρα; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.

6.     Να δημιουργήσετε μια ηλεκτρονική αφίσα με τίτλο «ερωτεύομαι σημαίνει ότι…….».

                                                               

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου