Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ "ΠΡΟΙΚΑ"


ΤΕΛΙΚΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο θεσμός της προίκας, αν και ενίσχυε τη γυναίκα στην έγγαμη ζωή της, ταυτόχρονα τη μετέβαλλε σε αντικείμενο αγοραπωλησίας. Η καταβολή  της ή μη συνεπαγόταν ένα σύνολο κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών για την οικογένεια της νύφης στην ελληνική κοινωνία. Να πιστοποιήσετε την άποψη αυτή (300 λέξεις) βασίζοντας ή εμπλουτίζοντας τα επιχειρήματά σας   μέσα από τις παρουσιάσεις των εργασιών (φύλλα εργασίας για την Προίκα) των συμμαθητών σας στην τάξη.

 
                                            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σαν μικροί λογοτέχνες να γράψετε ένα μικρό διήγημα ή μια  «λογοτεχνική» αφήγηση της γιαγιάς σας σχετικά με την προίκα. Μπορείτε, ακόμα, σαν δημοσιογράφοι να καταγράψετε μία συνέντευξη που πήρατε από μεγαλύτερούς σας σχετικά με την προίκα στην ελληνική περιφέρεια καταρτίζοντας ένα δικό σας ερωτηματολόγιο. Η συνέντευξη θα δημοσιευτεί σε ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου